Leilighetsbygg

26 leiligheter i Steinkjer fordelt på 3 bygg med tilhørende parkeringskjeller og heis.

 

Prosjektet inkluderte alt fra regulering til detaljsnittegninger.

Det var lagt stor vekt på plassering av bygningene for å skape best mulig sammenhengende uteareal, samt bra utsyn og lys for alle leiligheter.

Ansvarsområdene inkluderte arkitekt, søker og prosjekterende bygg og anlegg.

Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt.

 

Prosjekttegninger